Hizmet Şartları

Mobil Restoranım Kullanımı ve Hizmet Şartları;

1. Mobil Restoranım, İçerik Sağlayıcı,Portal üzerinde yer alan herhangi bir Hizmet veya Ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır (ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır).

2. Ürün ve Hizmetlere erişmek için adınız, adresiniz ve fatura bilgileriniz gibi kendinizle ilgili bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

3. Portal’e Mobil Restoranım tarafından sağlanan arayüz dışındaki bir arayüzden veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi (erişmeyi denemeyeceğinizi) otomatik yollarla (kod dosyası, tarayıcı veya zaman zaman benzer teknolojilerin kullanılması dahil) erişmeyeceğinizi (veya erişmeyi denemeyeceğinizi) ve web sitesinde bulunan herhangi bir robot.txt dosyasında belirtilen talimatlara uyacağınızı; Portal’i/veya bağlı sunucuları ,ağları) etkileyecek veya aksamalara yol açacak herhangi bir işlem yapmayacağınızı; Portal’de bulunan Ürünler’in veya Hizmetler’in herhangi birini, veya üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerini, sunucuları veya ağları etkileyecek veya bunlarda aksamaya yol açacak şekilde kullanmayacağınızı; son kullanıcı lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe Ürün, Hizmet veya uygulamaları herhangi bir amaçla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, pazarlamayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı; lisans gerektiren herhangi bir ülkeye önceden lisans almadan (uzaktan erişim dahil) doğrudan veya dolaylı ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi bu bentte yer alan sorumlulukların ihlali ve tüm zarar sonuçlarından kusurlu sıfatıyla sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu maddeki tüm hükümleri peşinen kabul etmiş oluyorsunuz.

4. Mobil Restoranım, Ürün ve/veya Hizmet satın alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla size çeşitli ödeme gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin tercihler sunabilir. Söz konusu işlemler; söz konusu ödeme gerçekleştirme yöntemini kapsayan başka bir yasal sözleşmeye tabi olmanız sonucunu doğuracağından bu hususta Mobil Restoranım’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; ödeme yöntemini uygulayan kuruluşla işlemleri sonuçlandıracağınızı kabul etmektesiniz. Mobil Restoranım tek taraflı karar verme yetkisi dahilinde önceden haber vermeksizin, mevcut ödeme gerçekleştirme yöntemini değiştirme, ödeme yöntemi ekleme/çıkarma hakkını saklı tutar.Bu maddeki tüm hükümleri peşinen kabul etmiş oluyorsunuz.

5. Müşteri Desteği: Portal’in kullanılması ve işletilmesiyle ilgili yaşayacağınız tüm sorunlar için paneldeki destek fomunu kullanabilir veya info@mobilrestoranim.com email adresinize sorununuzu belirtebilirsiniz. Gerektiğinde tarafınıza telefon ile gerektiğinde email ile geri dönüş sağlanacaktır.

6. Mobil Restoranım ve/veya üçüncü tarafların, hiçbir sınırlandırma olmaksızın Ürünlerle ilgili geçerli tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere, Portal ve Portal’de bulunan Ürünlere ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu kabul etmektesiniz. "Fikri Mülkiyet Hakları", dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir durumda (ve herhangi bir uygulamada) söz konusu olduğunda: patent yasaları, telif hakkı, ticari sırlar, teknik bilgi, tasnife tabi bilgi, işletme adları ve alan adları, bilgisayar programları, ticari marka yasaları, hizmet markaları, ticari unvanlar, hizmet modelleri, tasarım hakları, yarı iletken topografi hakları, veritabanı hakları dahil tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder. (i) İzin verilmedikçe Ürünleri kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, lisans vermeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, aktarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, çevirmeyeceğinizi, türev çalışmalar hazırlamayacağınızı, kaynak koduna dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik uygulamayacağınızı, parçalara ayırmayacağınızı veya Ürünlerdeki kaynak kodu dönüştürmeyi denemeyeceğinizi, (ii) güvenliği veya Ürünlerdeki herhangi bir işlev (sınırlandırma olmaksızın dijital haklar yönetimi veya iletme kilidi işlevi de dahil olmak üzere) tarafından sağlanan, belirlenen veya uygulanan içerik kullanım kurallarını engelleyecek veya zarar verecek işlemler yapmayacağınızı, (iii) Ürünleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişmek, içeriği kopyalamak, aktarmak, çapraz kodlama yapmak veya içeriği yeniden aktarmak üzere kullanmayacağınızı veya (iv) Mobil Restoranım veya üçüncü tarafların telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya Ürünlere eklenmiş olan veya Ürünlerin içerdiği diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmayacağınızı, karartmayacağınızı veya değiştirmeyeceğinizi ve üçüncü tarafların bu işlemleri yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

7. Satın almış olduğunuz hizmet, ürünün ödeme yapılan dönem için kiralanması olup, tüm ürün haklarının, tüm kaynak kodlarının, yazılımların, tasarımların, panellerin, ve ürünü meydana getiren tüm parçaların mülkiyetinin Mobil Restoranım a ait olduğunu, hiçbir suretle ürünü meydana getiren parçaların mülkiyetinde hak talep etmeyeceğinizi peşinen kabul etmiş oluyorsunuz.

8. Mobil Restoranım sitemiz üzerindeki yönlendirmeler ile veya şirket personelimizin yönlendirmeleriyle yaptığınız satın alımlar kesin sipariş şeklinde değerlendirilir ve bu işlemlerin sizin tarafınızdan iptal edilemeyeceğini peşinen kabul etmiş olursunuz. Şirketimiz, satın almış olduğunuz ürünün size vaad edilen şekilde sunulmasından sorumlu olup, hizmetin sunulamayacağı durumlar oluşur ise, ödemenizin hizmet sunulamayan dönem tutarı hesaplanarak, ödemenin hesabımıza geçtiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde belirteceğiniz hesap numarasına iade edilir. Mobil Restoranım ödeme yapılmayan dönemlere ait tüm hizmeti sona erdirmeye yetkilidir ve ödeme yapılmayan dönemler oluşur ise Mobil Restoranım hiçbir bilginizi saklamaya zorunlu değildir. Tüm bilgilerinizi hemen silebilir. Bu maddeki tüm hükümleri peşinen kabul etmiş oluyorsunuz.

9. Mobil Restoranım Portal üzerinden yapılan satın alma işlemlerinde kesilecek fatura, satın alma işlemi sırasında vereceğiniz fatura bilgilerine gore düzenlenecektir. Fatura kesildikten sonra fatura iptali veya değişikliği yapılamayacağını peşinen kabul etmiş oluyorsunuz.